Marketing Staff & Tele Marketing Staff

13Sep
Marketing Staff & Tele Marketing – Female – ( 15 ) Posts - လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း )

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 150000

GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ CCTV Sales & Services ကုမၸဏီၾကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္အလုိရွိသည္ ။ ၁) Marketing Staff & Tele Marketing – Female – ( 15 ) Posts - လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညိွႏွုိင္း ) - သာေကတျမိဳ႕နယ္ ။ • လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ မလုိပါ ။ • သာေကတတြင္ အလုပ္လုပ္နုိင္သူ ျဖစ္ရမည္ ။ • ဘဲြ႕ရျဖစ္ရမည္ ။ • အသက္ ( ၂၅ ) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္ ။ • CCTV နွင္႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္ ။ • အလုပ္ခ်ိန္္ မနက္ ( ၉ ) နာရီ မွ ညေန ( ၅ ) နာရီ အထိ ။ • တစ္ပတ္တစ္ရက္ နားရမည္ ။ အစုိးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္ပါသည္ ။ • ( ၃ ) လျပည္႔လွ်င္ ယူနီေဖာင္းေပးသည္ ။ • ဖယ္ရီ မရွိပါ ။ • သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ CCTV Sales & Services ကုမၸဏီၾကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)