Chief Accountant

18Jul
Chief Account – Female – (5) Posts / လစာ - (ညွိႏွိဳင္း) / စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။

Location in : Sanchaung
Salary Rang : Negotiable

1. Chief Account – Female – (5) Posts / လစာ - (ညွိႏွိဳင္း) / စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ • Bachelor's degree in relevant field • Must possess a Certified Public Accountant (CPA) license in good standing • Quick books Pro Advisor certification required • Minimum 3 years' experience in management • Minimum 5years above experience as a CPA in a corporate setting • Extensive corporate and personal tax experience • Exceptional computer skills, including Microsoft Office and databases • Expertise working with Quickbooks and financial statements • Consistent, accurate, and thorough with an eye for details • Exceptional organizational skills and aptitude for numbers • Outstanding communication skills, written and verbal • Excellent customer service and interpersonal skills • Outstanding phone and email etiquette • Able to thrive in a deadline-driven environment • Able to motivate the team and lead by example • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၉ ) နာရီ မွ ညေန ( ၅:၀၀ ) နာရီ ထိ။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ယူနီေဖာင္းရွိသည္။ ဖယ္ရီလမ္းေၾကာင္းရွိသည္။ • စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Cosmetic Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။ Duties and Responsibilities - Manage and oversee the entire accounting team - Conduct all necessary training to keep the team's skills and knowledge up to date - See that tax interviews are conducted properly with clients - Ensure that all necessary documents are requested, collected, and compiled - Review corporate and personal income tax returns to ensure accuracy - Advise business owners and individuals regarding the tax code - Oversee the processing of state and federal payroll taxes - Maintain current and garner new client relationships - Monitor and mentor/train junior staff, clerks, and bookkeepers - Detect and address potential compliance issues proactively - Maintain compliance with all state and federal regulations at all times - Uphold the excellent reputation of our firm - See that tax consults and onboarding procedures are in place for new clients - Maintain highly organized and updated client files - Work collaboratively with other teams to achieve shared goals - Report directly to the operations manager GAS ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Cosmetic Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္အလုိရွိသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကိုတစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covidကာလျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ Email (သို႕) ViberကေနCvေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone Number – 09 263121101 , 09- 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ ) [caption id="attachment_12244" align="alignnone" width="800"] Young female accountant working in office[/caption]


10May
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts/ လစာ - ၂,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၃,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Hlaing
Salary Rang :

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts/ လစာ - ၂,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၃,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ။ • Bcom ( or ) CPA and have completed ( or ) ACCA ( Part II Completed ) • Must have at least 5 years working experiences as chief accocuntant • Proficient in Ms Office and hand on experience accounting software ( ERP System – SAP is Preferred ) • Strong knowledge in Myanmar Taxation law and Experience in taxation • Strong analytical skills ,task oriented,ability to work in a highly dynamic,team environment and work with cross-functional teams • Office Hour - 8:30 AM ~ 5:30 PM • Off day - Sat , Sunday & Public Holidays Job Description • Handle accouts receiveable and account payable and monthly closing balance. • Checking the cash payments,receipts and advance • Preparation of monthly/quarterly/annually financial analysis statement and report to Management. • Financial forecasting and Budgeting of Business • Handle full spectrum of financial reporting Bank reconcilliation ,cash flow and tax repreting. • Liaise with both internal and external parties including bankers,auditors and Tax officer for compliance matters. • Reporting ,analysis,special projects and Ad-hoc jobs assign from management • လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိေသာ Elevator Sales & Service Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိေသာ Elevator Sales & Service Company ႀကီး တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


26Apr
Chief Account – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အေရွ႔ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : East Dagon
Salary Rang : 1000000 above

1. Chief Account – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အေရွ႔ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com (သို႔) CPA ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • I Stock Software ႏွင့္ MYOB Software မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Chief Account Position ျဖင့္ Manufacturing Company လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။ • Computer Word, Advance Excel, Power Point, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုစက္မွဳဇုန္တြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • ထမင္းေကြ်းသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။ (စံျပေစ်းနားတစ္၀ွိဳက္) ထိအၾကိဳအပို႔လုပ္ေပးမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • စရိတ္ျငိမ္းေနလိုသူမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးပါမည္။ • စရိတ္ျငိမ္းမေနႏိုင္ပါကအေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္အလုိရွိသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကိုတစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covidကာလျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ Email (သို႕) ViberကေနCvေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 263121101 , 09- 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


05Apr
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Bahan
Salary Rang : 800000 - 1000000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ Job Requirement • B Com or any other equivalent qualifications related to Finance and Accounting such as LCCI Level ( III ) ( or ) ACCA Part ( II ) • Prefer experience in ERP software and inventory accounting. • Minimum 3 years of experience in finance and accounting supervisory position with prefer manufacturing background. • Prefer good knowledge in IFRS standards but not essential. • Office Hour – 8:00 AM ~ 4:30 PM • Off Day – Sunday & Gazette Holiday Job Descriptions • Manage and oversee all daily operations of Manufacturing Finance. • Align the warehouse and manufacturing process flow into system as and when required. • Set up ( Or ) update manufacturing finance SOP if necessary and well communicate with related department for its SOP. • Manage and oversee the inventory ground stock check and system reconciliation. • Supervise manufacturing finance team for goods receipts and issues for monthly closing on timely manner. • Prepare monthly/quarterly/annually for Manufacturing P & L and report directly to CFO. • Analyze variance of plan and actual production quantity and utilization on monthly (or)as and when required by Management. • Involve as a lead for testing in system modification as and when necessary. • ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိေသာ Bakery Shop ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိေသာ Bakery Shop ႀကီးတြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


27Dec
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts/ လစာ - ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Mandalay
Salary Rang : 1500000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts/ လစာ - ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /မႏၲေလးၿမိဳ႕( ခ်မ္းေအးသာဇံ) ။ • Bcom ( Or ) BA ( Eco) ဘြဲ႕ရရိွထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ၿပီးထားသူဦးစားေပးမည္။ACCA Part ( 2 ) ျဖစ္ရမည္။ • English ( 4 ) Skills Communicate လုပ္ႏိုင္ရမည္။ • သက္ဆိုင္ရာChief Accoutnant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၅ ) ႏွစ္ရွိရမည္။ • Computer Excel အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Software တစ္ခုခုအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ )နာရီမွ ညေန ( ၅ ) နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္အစုိးရရံုုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • မႏၲေလးၿမိဳ႕( ခ်မ္းေအးသာဇံ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Medical Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕( ခ်မ္းေအးသာဇံ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Medical Company တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


23Dec
Chief Accountant – Female - ( 5 ) / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Nay Pyi Taw
Salary Rang :

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ / ေနၿပည္ေတာ္။ • Degree in Accountancy or equivalent professional qualification, Preferably CPA or CA qualified. • Age above 30 • Minimum 6 Years working experience in the accounting field and 3 Years in a management role. • Good financial accounting knowledge and meticulousness. • Able to prioritize, organize and complete reports in a timely manner. • Knowledge of internal control is preferred. • PC literacy skill - Strong Excel skills, knowledge of SAP system will be an advantage. • Independent, a good team player, possess excellent communication and interpersonal skills. • Accommodation provided Job Description • Daily Operation, Analyze & report the data of expenditure and Income • Daily, weekly and monthly report to HOD • Experience in Account receivable and payable • Coordination and collaboration with related department • Overall manage in stock Entry, Cash flow, financial statement • Be able to concentrate for a long period of time, handle pressure with a high sense of confidentiality • Strong analytical, problem-solving, and organizational skills • ေနၿပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Export Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနၿပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Export Company တြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


14Dec
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁,၈၀၀,၀၀၀

Location in : Hlaing Thar Yar
Salary Rang :

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁,၈၀၀,၀၀၀ / လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္ ။ Job Requirement • At least Bcom,CPA(Part2) or Any graduate + ACCA(Part2),CPA or ACCA is preferred • Good communication skill in both Burmese and English • Personal communication • Advance excel and accounting software experience ERP (especially Odoo) and power point presentation experience is preferred • Smart,qick learner,teamwork,active,willing to learn,wiiling to stay longer in company Job Description • Oversight daily expense • Monitor trade and other receiveable • Prepare weekly and monthly cash receipt and payment plan • Monitor cash in hand and exchange rate risk • Ensure to pay bills in time • Monitor selling prices and invoices • Monitor purchase order and vendor bills • Organize monthly,quarterly,mid-year,year-end physical stocktaking • Monitor consignment inventory status • Perform month end and year end adjustment (inventory adjustment,exchange gain/loss,accrue and prepaid ,etc.) • Prepare monthly management report • Assistant for budgeting and costing • Ad hoc • Report to Head of Finance and Accounting • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( 7:30 ) နာရီမွ ညေန ( 4:30 ) နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။ • လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ FMCG Plastic Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ FMCG Plastic Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


26Nov
Chief Account – Male/Female – (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (ၿမိဳ႕ထဲ) ။

Location in : Dagon
Salary Rang : 10000000-15000000

1. Chief Account – Male/Female – (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (ၿမိဳ႕ထဲ) ။ • Over 10 years’ experience in accounting field is required • Experience in manufacturing industry is required • Experience in Garment and Textile industry is preferred • CPA or ACCA completion is required • SQL Accounting software or similar accounting software experience is required • Ability to work under pressure • Must have best ethics • အလုပ္ခ်ိန္ ( 9:00 AM – 5:30 PM ) • စေနေန႔တစ္၀က္၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္သည္။ • ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Group Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Group Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကို ခနရပ္ထားပါတယ္ရွင့္ ။ Email (သို႔) Viber ကေန ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09-977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ )


13Nov
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀

Location in : Hlaing Thar Yar
Salary Rang : 000 ~ 1

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ~ ၁,၀၀၀,၀၀၀က်ပ္ ~ ၁၈,၀၀၀,၀၀၀ / လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္ ။ Job Requirement • At least Bcom,CPA(Part2) or Any graduate + ACCA(Part2),CPA or ACCA is preferred • Good communication skill in both Burmese and English • Personal communication • Advance excel and accounting software experience ERP (especially Odoo) and power point presentation experience is preferred • Smart,qick learner,teamwork,active,willing to learn,wiiling to stay longer in company Job Description • Oversight daily expense • Monitor trade and other receivable • Prepare weekly and monthly cash receipt and payment plan • Monitor cash in hand and exchange rate risk • Ensure to pay bills in time • Monitor selling prices and invoices • Monitor purchase order and vendor bills • Organize monthly,quarterly,mid-year,year-end physical stocktaking • Monitor consignment inventory status • Perform month end and year end adjustment (inventory adjustment,exchange gain/loss,accrue and prepaid ,etc.) • Prepare monthly management report • Assistant for budgeting and costing • Ad hoc • Report to Head of Finance and Accounting • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( 7:30 ) နာရီမွ ညေန ( 4:30 ) နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား ပိတ္သည္။ • လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ FMCG Plastic Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွိုင္သာယာၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ FMCG Plastic Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


11Oct
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္)

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္ ။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားနိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


08Oct
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္)

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္ ။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားနိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


02Oct
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္)

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000 above

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္ ။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားနိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


28Sep
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္)

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္(အထက္) /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္ ။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကိုင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားနိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


18Sep
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000-1500000

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ~ ၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္/ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ • BCom ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကို္င္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။Account ႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳစုစုေပါင္း ( ၁၅ ) ႏွစ္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေၿပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားႏုိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


16Sep
Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀,၀၀၀ က်ပ္္(အထက္)

Location in : Pabadan
Salary Rang : 1000000 above

၁) Chief Accountant – Female - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀,၀၀၀ က်ပ္္(အထက္) /ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ • Accounting ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • CPA ( Or ) ACCA ၿပီးသူဦးစားေပးမည္ • Manufacturing ပိုင္းတြင္ Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ကို္င္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ • Chief Accountant ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ( ၆ ) ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ • English စာ ေရး၊ဖတ္၊ေၿပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။Foreigner ျဖင့္ ေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တခါတရံ နယ္သြားႏုိုင္ရမည္။ • သာေကတ၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီခြဲမွ ညေန ( ၅ ) နာရီခြဲ အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


Apply Now ( CV တင္ရန္ )

Your Message has been sent.


CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

(Attach your CV & Max file size 1 MB)