Audit Manager

21Oct
Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : East Dagon
Salary Rang : 700,000 - 1,000,000

1. Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com, CPA ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • Audit Manager Position ျဖင့္ Manufacturing တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။ • Computer Word, Advance Excel, Power Point, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိ၏ Audit အဖဲြကို တာ၀န္ယူဦးေဆာင္စီမံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုစက္မွဳဇုန္တြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • ထမင္းေကြ်းသည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • စရိတ္ျငိမ္းေနလိုသူမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးပါမည္။ • စရိတ္ျငိမ္းမေနႏိုင္ပါကအေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကိုတစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covidကာလျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ Email (သို႕) ViberကေနCvေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr123@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone Number – 09 263121101 , 09- 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ ) [caption id="attachment_12730" align="alignnone" width="522"] Audit_16zu9[/caption]


28Feb
Audit Manager (System Development & Audit Department ) – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /သာေကတၿမိဳ့နယ္ ။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 800000

၁) Audit Manager (System Development & Audit Department ) – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /သာေကတၿမိဳ့နယ္ ။ Qualification And Education Requirements • Bachelor's degree (Prefer Financial Education Background) • • Over 3 years of experience in a relevant field is generally required. • Additional distinctions or certifications may be preferred or required. • In-depth industry knowledge regarding best practices, policies, current regulations, and technology. • Proficiency with computers, especially bookkeeping or financial software knowledge and MS Office. • High level of efficiency, accuracy, integrity, and attend to detail. Job Description • Auditing financial and account and accounting systems. • Audit account books, statements, ledgers and store. • Access the system of software and highlight the weakness and strength. • Manage to subordinates for auditing of account. • Design the auditing process using common standards of company policies, business goals and industry regulations. • Point out findings and objections. • Indicate areas where risk is found in order to generate a more complete of financial responsibility . • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or misuse. • Documenting the results of the analysis and evaluations. • Providing and advising coordinate with accountants for healthy financial reports. Preferred Skills • Skill - Strong critical thinking, Collaborate with other and decision-making skills • Exceptional research, planning, problem-solving • Excellent presentation, collaboration, and verbal and written communication skills • Excellent project management skills and strong ability to prioritize • Ability to add value, reduce costs and make business improvements • Knowledge- Internal Auditor techniques, ISO/HACCP Knowledge , Business Unit Nature • The CEO / CEO Office I HO should carefully review and revise the report if instructed to do so by business requirements. System Development • Manage proposal response process, including detailed requirements, content creation, and inputs from various sources • Analyze and evaluate current process flows: • communicate with process owners: Sales, Project Management, HR, Finances etc. teams • understand current operational procedures and process flows • identify and prioritize current operational needs and problems • Create the list of changes required for process optimization and coordinate their implementation: • develop new or improve current process flows diagrams, lists of rules and procedures • if necessary, find better technical tools (software) that should be used for process flow optimization • clarify and coordinate with process owners the list of changes required for process optimization • ensure that all implemented modifications work in the appropriate way • Coordinate and support the new/optimized process flows implementation in practice on the process owners level • Develop unique standards for relevant corporate documentation (process flows diagrams, instructions for users, etc.) • Providing motivation, support and guidance to all employees. • သာေကတၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သာေကတၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


11Feb
Audit Manager (System Development & Audit Department ) – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /သာေကတၿမိဳ့နယ္ ။

Location in : Thar Kay Ta
Salary Rang : 800000

၁) Audit Manager (System Development & Audit Department ) – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /သာေကတၿမိဳ့နယ္ ။ Qualification And Education Requirements • Bachelor's degree (Prefer Financial Education Background) • • Over 3 years of experience in a relevant field is generally required. • Additional distinctions or certifications may be preferred or required. • In-depth industry knowledge regarding best practices, policies, current regulations, and technology. • Proficiency with computers, especially bookkeeping or financial software knowledge and MS Office. • High level of efficiency, accuracy, integrity, and attend to detail. Job Description • Auditing financial and account and accounting systems. • Audit account books, statements, ledgers and store. • Access the system of software and highlight the weakness and strength. • Manage to subordinates for auditing of account. • Design the auditing process using common standards of company policies, business goals and industry regulations. • Point out findings and objections. • Indicate areas where risk is found in order to generate a more complete of financial responsibility . • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or misuse. • Documenting the results of the analysis and evaluations. • Providing and advising coordinate with accountants for healthy financial reports. Preferred Skills • Skill - Strong critical thinking, Collaborate with other and decision-making skills • Exceptional research, planning, problem-solving • Excellent presentation, collaboration, and verbal and written communication skills • Excellent project management skills and strong ability to prioritize • Ability to add value, reduce costs and make business improvements • Knowledge- Internal Auditor techniques, ISO/HACCP Knowledge , Business Unit Nature • The CEO / CEO Office I HO should carefully review and revise the report if instructed to do so by business requirements. System Development • Manage proposal response process, including detailed requirements, content creation, and inputs from various sources • Analyze and evaluate current process flows: • communicate with process owners: Sales, Project Management, HR, Finances etc. teams • understand current operational procedures and process flows • identify and prioritize current operational needs and problems • Create the list of changes required for process optimization and coordinate their implementation: • develop new or improve current process flows diagrams, lists of rules and procedures • if necessary, find better technical tools (software) that should be used for process flow optimization • clarify and coordinate with process owners the list of changes required for process optimization • ensure that all implemented modifications work in the appropriate way • Coordinate and support the new/optimized process flows implementation in practice on the process owners level • Develop unique standards for relevant corporate documentation (process flows diagrams, instructions for users, etc.) • Providing motivation, support and guidance to all employees. • သာေကတၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သာေကတၿမိဳ့နယ္တြင္ရွိေသာ Manufacturing Company ႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလိုရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလိုသည့္ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပုံ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို့မဟုတ္ viber ကေနေပးပို့ေလ ၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင့္ CV ပို့မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပုံေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရိုက္၍ ေပးပို့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ႐ုံးခန္းလိပ္စာ – ၿခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင့္နီးပါသည္ ။ )


11Jan
Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : East Dagon
Salary Rang : 700,000 - 1,000,000

1. Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com, CPA ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • Audit Manager Position ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။ • Computer Word, Advance Excel, Power Point, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိ၏ Audit အဖဲြကို တာ၀န္ယူဦးေဆာင္စီမံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုစက္မွဳဇုန္တြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • ထမင္းေကြ်းသည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • စရိတ္ျငိမ္းေနလိုသူမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးပါမည္။ • စရိတ္ျငိမ္းမေနႏိုင္ပါကအေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိပါသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကို ခနရပ္ထားပါတယ္ရွင့္ ။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ viber ျဖင့္ လည္းေကာင္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 958103983 , 09 977397705, 09 262223783, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ )


11Jan
Audit Manager – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Kamaryut
Salary Rang : 1000000

၁) Audit Manager – Male - ( 5 ) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ။ • ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • ACCA Par ( 2 ) ( Or ) IFR ၿပီးေျမာက္ထားသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ( ၃၀ ) ႏွစ္မွ ( ၄၀ ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။ • Audit Manager ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၃ ) ႏွစ္ရွိရမည္။ ( သို႔မဟုတ္) Audit ပိုင္းျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ( ၅ ) ႏွစ္အေတြ႕အႀကံဳ ရွိရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ( ၈ ) နာရီမွ ညေန ( ၅ ) နာရီအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Mobile Phone Distribution Company ႀကီးတြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ Mobile Phone Distribution Company ႀကီးတြင္္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္အလုိရွိသည္ ။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကိုခဏရပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ email သို႔မဟုတ္ viber ကေနေပးပို႔ေလ ွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္ရွင့္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


10Jan
Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : East Dagon
Salary Rang : 700,000 - 1,000,000

1. Audit Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com, CPA ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • Audit Manager Position ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။ • Computer Word, Advance Excel, Power Point, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိ၏ Audit အဖဲြကို တာ၀န္ယူဦးေဆာင္စီမံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုစက္မွဳဇုန္တြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • ထမင္းေကြ်းသည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • စရိတ္ျငိမ္းေနလိုသူမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးပါမည္။ • စရိတ္ျငိမ္းမေနႏိုင္ပါကအေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS Recruitment ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိပါသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကို ခနရပ္ထားပါတယ္ရွင့္ ။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ viber ျဖင့္ လည္းေကာင္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 958103983 , 09 977397705, 09 262223783, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ )


05Jan
Audit Manager – Female – (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : Pazuntaung
Salary Rang : 1000000 above

1. Audit Manager – Female – (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏွိဳင္း) / ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com & ACCA (or) CPA • သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • SOP Audit and Functional Audit မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Audit Firm တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိပါက prefer ျဖစ္ပါသည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( Mon to Fri – 9:00 AM – 5:00 PM ) • Sat – (9:00 AM – 12:30 PM) • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Group Of Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ GAS Recruitment Agency ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Group Of Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိပါသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Covid ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူကိုယ္တိုင္ cv form လာတင္တာကို ခနရပ္ထားပါတယ္ရွင့္ ။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ viber ျဖင့္ လည္းေကာင္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 958103983 , 09 977397705, 09 262223783, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ )


26Nov
Audit Manager – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။

Location in : အေရွ႔ဒဂုံစက္မႈဇုန္
Salary Rang : 10000000-15000000

1. Audit Manager – Female (5) Posts / လစာ - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ( ညွိႏွိဳင္း) / အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ။ • B Com, CPA ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • Audit Manager Position ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္။ • Computer Word, Advance Excel, Power Point, Internet & Email ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • မိမိ၏ Audit အဖဲြကို တာ၀န္ယူဦးေဆာင္စီမံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုစက္မွဳဇုန္တြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္ ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • ထမင္းေကြ်းသည္။ ဖယ္ရီရွိသည္။ (စံျပေစ်းနားတစ္၀ွိဳက္) ထိအၾကိဳအပို႔လုပ္ေပးမည္။ • တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။ • စရိတ္ျငိမ္းေနလိုသူမ်ားလည္းစီစဥ္ေပးပါမည္။ • စရိတ္ျငိမ္းမေနႏိုင္ပါကအေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဦးစားေပးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏွိဳင္းႏိုင္ပါသည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေရွ႕ဒဂံုစက္မွဳဇုန္ရွိ Paper Manufacturing Company ၾကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ )


28Apr
Audit Manager – Male/Female (5) Posts

Location in : Ba Yin Naung
Salary Rang : 400000 - 600000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဘုရင့္ေနာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္။ 1.Audit Manager – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (ညွိႏႈိင္း)/ ဘုရင့္ေနာင္ျမိဳ႕နယ္။ - B.Com , B.Act ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ - CPA (or) ACCA ျပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ - Computer (MS Word,Excel) အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။ - Auditing ပိုင္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္ဆံုး (၅) နွစ္ရွိရမည္။ - နယ္သြားနိုင္ရမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) product-knowledge-online-


24Jun
Audit Manager – Male(5)posts

Location in : Kamaryut
Salary Rang : 700,000 - 1,000,000

- Bcom (or) CPA - Audit Manager ရာထူးျဖင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ(၅)နွစ္အထက္ရွိရမည္။ time-for-a-new-job_shutterstock-500x332


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)