ရံုးအဖြဲ ့မွဴး

18Feb
ရံုးအဖြဲ႕မွဴး – Male/Female - (5) Posts

Location in : Insein
Salary Rang : Above 500000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆး Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ 1.ရံုးအဖြဲ႕မွဴး – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (အထက္) / အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။

• M.B.B.S (or) B.Pharm (or) ေဆးပညာနွင့္သက္ဆိုင္ေသာဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ • အစိုးရရံုးဌာနမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊နိုင္ငံျခားမွလာေသာ Business Delegation ကိစၥမ်ားကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊Events & Exhibitions မ်ားက်င္းပေသာအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာသူျဖစ္ရမည္။ • အစိုးရအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ပုဂၢလိဂ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္အေတြ႕အၾကံု အနည္းဆံုး (၃) နွစ္ရွိရမည္။ • ကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။ • အဂၤလိပ္စာအား ျမန္မာလို ဘာသာျပန္နိုင္သူ၊ျမန္မာစာအား အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • Meeting minutes မ်ားအားမွတ္သား၍ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔ နီးပါသည္။ ) ergasia-managers


23Dec
ရံုးအဖြဲ ့မွဴး - Male/Female (5) Posts

Location in : Kyauttadar Township
Salary Rang : 450000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္ရွိ Medical Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ 1.ရံုးအဖြဲ ့မွဴး - Male/Female(5 Posts)/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀က်ပ္(အထက္)/ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ့နယ္ ။ • M.B.B.S (or) Pharmacyႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ ့တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူ ၿဖစ္ရမည္။ • အစိုးရ ရံုးမ်ားသို ့၀င္/ထြက္ သြားလာႏိုင္ရမည္။ • ႏိုင္ငံၿခား Tele Communacation ကိစၥေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရမည္။ • Event ပြဲက်င္းပသည့္ အေတြ ့အၾကံဳရွိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္။ • Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးၿပဳႏိုင္ရမည္။ • English 4 skills ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ • Meeting Minute Record မွတ္သားႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ ၃ ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန္းလိပ္စာ –ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point နွင္႔နီးပါသည္ ။ ) 18195115_1874583219464740_1896955118489323020_n


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)