ရိုးရိုးသူနာျပဳ

02Feb
ရိုးရိုးသူနာျပဳ – Male/Female (5) Posts

Location in : Tanintaryee
Salary Rang : 200000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Mining Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းအျမန္အလိုရွိသည္။

 1. ရိုးရိုးသူနာျပဳ – Male/Female (5) Posts/ လစာ-၂၀၀,၀၀၀က်ပ္/ တနသာၤရီတိုင္း။
 • သူနာျပဳ Diploma ရရွိၿပီးသူ / သူနာျပဳလက္မွတ္ ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၁ ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • တနသာၤရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
 • ေန႕စားၿငိမ္းစီစဥ္ေပးသည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါကဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန္းလိပ္စာ –ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point နွင္႔နီးပါသည္ ။ ) Nursecover


  Apply Now ( CV တင္ရန္ )

  Your Message has been sent.


  CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

  (Attach your CV & Max file size 1 MB)