ပစၥည္းပို႔ ကယ္ရီသမား

10Oct
ပစၥည္းပို႔ ကယ္ရီသမား – က်ား - ( ၅ ) ဦး

Location in : North Oakkalar
Salary Rang : 130000

၁) ပစၥည္းပို႔ ကယ္ရီသမား – က်ား - ( ၅ ) ဦး / လစာ - ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ /ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ။ • အထက္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္ ။ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။ ။ • စက္ဘီးျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားလိုက္ပို႔ေပးႏုိင္ရမည္။ ။ • စက္ဘီးစီးတတ္ရမည္။အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလ ွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္ ။ • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏုိင္ရမည္။ • ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရပါမည္။ • ရန္ကင္း ( ရံုးခ်ဳပ္) တြင္အင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေလ ်ာက္ထားလုိသည္႔ရာထူးမ်ားကို တစ္ပါ တည္းေဖၚျပေပးၾကပါရန္ ႏွင္႔ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သား စြာရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)