စာတိုက္မန္ေနဂ ်ာ

24May
စာတိုက္မန္ေနဂ်ာ - Male /Female (5)Posts

Location in : North Oakkalar
Salary Rang : 500000

###### URGENT REQUIREMENT ######
 
မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Service Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ခ်က္ခ်င္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ရမည္။
 
1. စာတိုက္မန္ေနဂ်ာ - Male /Female (5)Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
 
- ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမည္။
- အျမန္ေခ ်ာပို႔လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိရမည္။
- အျမန္ေခ ်ာပို႔လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ငန္းကုိအစအဆံုးလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- ၀န္ထမ္းမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳ႔ပ္ႏိုင္ရမည္။
- နီးစပ္ရာရံုးခြဲမ်ားတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
- လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ၿပီးလစာညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။
 
Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
 
Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။
 
E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com
 
Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784
 
Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 ,
 
ရုံးခန္းလိပ္စာ –ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ ( ၉ မိုင္ မွတ္တိုင္တြင္ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point နွင္႔နီးပါသည္ ။ )
 
Image may contain: 3 people, people sitting


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)