ကြန္ပ ်ဴတာစာရင္းကိုင္

13Mar
ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းကိုင္ - Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Location in : Mandalay
Salary Rang : 200000

###### URGENT REQUIREMENT ###### မဂၤလာပါရွင့္။GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Manufacturing Company တြင္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္း အျမန္အလို ရွိသည္။ 1. ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းကိုင္ - Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ /မႏၲေလးၿမိဳ႕။

- ဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ - Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳရမည္။ - သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ (၂)ႏွစ္ရွိရမည္။ - LCCI Level 2 ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမည္။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ CV Form မ်ားတြင္ Passport ဓာတ္ပံု တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ Email ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္လည္းေကာင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ Viber ျဖင္႔ CV ပုိ႔မည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုေသခ်ာ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ရုိက္၍ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန္းလိပ္စာ – ျခံအမွတ္ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပံုေက ်ာင္းလမ္း ၊ ၉ မိုင္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႕နယ္ ။ ( ျပည္လမ္း ၊ ၉ မိုင္ မွတ္တုိင္တြင္ ဆင္းရန္ ။ Ocean North Point ႏွင္႔နီးပါသည္ ။ )how-to-become-good-accountants  


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)