ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး

28Dec
ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး

Location in : South Okkalarpa
Salary Rang : Negotiable

GAS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေတာင္ဥကၠလာ ျမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိေသာ Companyႀကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအျမန္အလိုရွိသည္။ ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး (F 10posts)

 • အသက္၁၈ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။
 • အေတြ႔အျကံဳ၁ႏွစ္ အနည္းဆံုးရွိထားရမည္။
 • ေန စား စီစဥ္ေပးသည္။
အထက္ပါ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ Job Position မ်ားအတြက္ E mail ျဖင့္၄င္း၊ လူကိုယ္တိုင္၄င္းလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ေ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ္စာ ေနရာ ( ၁ ) ။ ။တိုက္(၆) ၊အခန္း (၁၀၄ ) ၊ အင္ႀကင္းၿမိဳင္အိမ္ရာ ၊ဗိုလ္ခ်ိဳ (၁)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။   ေနရာ (၂ ) ။ ။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း၊          အမွတ္ (၂၉)၊ပထမထပ္၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။Job-vacancies-550x210.ashx  


21Jul
ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး (M/F 1-Post)

Location in : South Okkalarpa
Salary Rang : Negotiable

- လုပ္ငန္းအေတြ ့အျကံဳအနည္းဆံုး ၁ နွစ္ရမည္။


  Apply Now ( CV တင္ရန္ )

  Your Message has been sent.


  CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

  (Attach your CV & Max file size 1 MB)