ကား၀ါယာရိန္းကၽြမ္းက်င္သူ

16Feb
ကား၀ါယာရိန္းကၽြမ္းက်င္သူ

Location in : Thingangyun
Salary Rang : 200000-250000

<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon ျမိဳ႕ ရွိ သဃၤန္းကၽြန္း ျမိဳ႔နယ္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ရွိေသာ GAS Agent ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၼဏီ ၾကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္၀န္ထမ္းမ်ား အျမန္ အလိုရွိေနပါသည္။ 1. ကား၀ါယာရိန္းကၽြမ္းက်င္သူ / Male ( 10 ) Posts / Salary – 200000 Kyats - ကား၀ါယာရိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္သက္ ( ၂ ) ႏွစ္ရွိရမည္။ - ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတရွိရမည္။ - အသက္ ( ၂၀ ) မွ ( ၄၀ ) ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။ - အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္နုိင္ရမည္။ - ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ Email ျဖင့္၄င္း၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရံုးခန္းလိပ္စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း ၊ အမွတ္ (၂၉) ပထမထပ္ လွည္းတန္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ [caption id="attachment_354" align="alignnone" width="600"]A business man is looking down at his feet with a red race line that says start here to represent a journey, A business man is looking down at his feet with a red race line that says start here to represent a journey,[/caption]


    Apply Now ( CV တင္ရန္ )

    Your Message has been sent.


    CV တြဲရန္ ( word, excel, pdf only)

    (Attach your CV & Max file size 1 MB)